मला काही माहित नाही

स्थळ : शाळा
वर्ग : एकदम गप्प
कारण : इन्स्पेक्शन

अधिकारी : बोल अफ़ज़लखानाचा खून कोनी केला ?
बन्डु : माफ़ करा सर, मला काही माहित नाही. मी काल शाळेतच आलो नव्हतो . मला तर हा अफ़ज़लखान कोन आहे हे सुद्धा माहित नाही .

अधिकारी : काय सर ! हे काय चाल्ले आहे. मुल्लान्ना काहिच माहित नाहिये .
सर : नाही साहेब, बन्डु तसा खोड्कर आहे पण कोनाचा खून काही तो करनार्यामधला नाहीये .
अधिकारी : काय ! मुख्याध्यापकाना बोलवा .

अधिकारी : महाशय ! आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्याना काहीच माहित नाही .
मुख्याध्यापक : माझ्या शाळेतील विद्यार्थी असे कधी करणारच नाही. मी ह्याची खात्री देतो.
अधिकारी : तुम्ही खरोखरच मुख्याध्यापक आहात काय ? सर तुम्ही रोज विद्यार्थ्यान्ची हजेरी घेता काय ? काय रे बन्डु ! तू रोज शाळेत येतोस काय ?

बन्डु : माफ़ करा सर , मी शाळेच्या बाहेर केळी विकतो. ह्या वर्गातला एक विद्यार्थी आज भारतऔस्ट्रेलियाचा सामना बघायला गेलाय. त्याने मला इथे जबरदस्तीने पाठविले आहे .

सर : माफ़ करा सर , मी समोर पान टपरी चालवितो. ह्या वर्गाचे सर आज भारतऔस्ट्रेलियाचा सामना बघायला गेले आहेत. त्यान्नीच मला इथे पाठविले आहे .

मुख्याध्यापक : माफ़ करा सर , मी मुख्यध्यापकान्चा भाऊ आहे . तो आज भारतऔस्ट्रेलियाचा सामना बघायला गेलाय . त्याने मला इथे पाठविले आहे.

अधिकारी (हताश होवुन) : अरे बापरे ! मी आलोय तर ही अवस्था आहे . खरे साहेब आले असते तर काय झाले असते देव जाणे ?

Advertisements

~ by manatala on ऑक्टोबर 22, 2007.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: